Plán práce na rok 2018

Január, február:     Predaj povoleniek na rybolov                         

                            Príprava VČS

                            Rezanie dier do ľadu

                            Školenie nových členov


Marec:           Predaj povoleniek na rybolov

                   VČS

                  Starostlivosť o revír – brigádnická činnosť

                                                     -   stráženie revíru                         

                 Dokončenie zarybnenia revírov

                 Príprava rybárskych pretekov

                 Príprava hniezd na výter zubáča


Apríl:            Brigádnická činnosť

                  Stráženie revíru

                  Kontrolné odlovy v chovných rybníkoch

                  Príprava rybárskych pretekov


 Máj:             Rybárske preteky

                   1.5. – utorok  - RP deti

                   5.5.– sobota –  Hlavné rybárske preteky

                             8.5. – utorok –  RP členovia výboru, komisií a RS

                    Zahájenie rybolovnej sezóny – 15.5. od 04.00 hod.                          


Jún, júl, august      Predaj hosťovacích povoleniek

                          Starostlivosť o revír, stráženie

                         Kontrolné odlovy na chovných rybníkoch


September:     Brigádnická činnosť, čistenie revíru

                    Príprava jesenného zarybnenia

                    Výlovy malých chovných rybníkov


Október:         Jesenné zarybňovanie

                    Stráženie revíru

                    Brigádnická činnosť

                    Výlov chovného rybníka Hektarák                        


November:         Jesenné zarybňovanie              

                      Stráženie revíru                          

                      Brigádnická činnosť – podľa potreby

                      Účasť na Sneme SRZ


December:        Starostlivosť o revír – rezanie dier do ľadu

                      Predaj povoleniek na rybolov

                      Členská schôdza – podľa potreby

 

      Priebežne: Starostlivosť o dorast – práca ryb. krúžku

Všetky naplánované úlohy zabezpečia členovia výboru MO SRZ v úzkej súčinnosti s členskou základňou.

 

                                                                          Predkladá: Výbor MO SRZ

TOPlist