Úvod

    Vítame Vás na webovej stránke MO SRZ Šaštín – Stráže


Na stránku do sekcie rybárske predpisy bol pridaný nový

zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška. 


Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže oznamuje svojim členom, že predaj rybolovných povoleniek sa uskutoční 29. decembra,   12. a 19. januára, a 2. februára v čase  od 10.00 hod do 13.00 hod v Reštaurácii Steip v Šaštíne.Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín – Stráže je jednou z dobrovoľných organizácií v našom meste, ktorá významnou mierou vplýva na využitie voľného času občanov nielen nášho mesta, má vplyv na oddychové aktivity návštevníkov Rekreačnej oblasti Gazárka najmä čo sa týka športového rybolovu. Je organizáciou, ktorá zabezpečuje výkon rybárskeho práva na pridelených revíroch v našej lokalite.                       O histórii rybolovu v našej lokalite  nás oboznamuje kronika MO SRZ prostredníctvom prvého kronikára p. Michala Santaja. „ Rybolov u nás bol vždy veľmi obľúbenou zábavou občanov, ba niektorí chytali ryby na predaj, a tak si prilepšovali na živobytí. Po roku 1918 za prvej ČSR záujem o rybolov postupne vzrastal. Chytanie rýb v Myjave na katastri našej obce povoľovalo obecné zastupiteľstvo na čele s richtárom. Prenajímalo jednotlivcom určité úseky rieky a títo tzv. dočasní majitelia úsekov za určitý poplatok povoľovali záujemcom chytať ryby. Neskoršie v tridsiatich rokoch nášho storočia bol u nás v Šaštíne založený rybársky spolok. Po oslobodení začínala akási integrácia a v tom zmysle bolo založené rybárske združenie, kam boli zaradení naši rybári. Toto združenie sa z rôznych príčin neosvedčilo, a tak v r. 1966 bol zriadený miestny zväz rybárov. Tento sa stáva členom Jednotného zväzu   rybárov, ktorý po roku 1969 bol premenovaný na Slovenský rybársky zväz. T. č. náš zväz má úradný názov: Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Šaštíne – Strážach.“

    Kronikár uvádza i členov jedného z prvých výborov  MO SRZ v sedemdesiatich rokoch. Výbor tvorili: Zouhar Václav, Havel Milan, Otrusiník Anton, Rudavský Július, Král Jozef, Ing. Hromkovič Ján, Vystrčil Ján, Černoch František, Fíby Jozef, Bartoš Rudolf, Bakan Rudolf, Bakan Jozef,  Ševčík Jozef, Ovečka Rudolf najst., Ovečka Rudolf ml., Biksadský Hubert – Studienka. V tomto období mala organizácia asi 90 dospelých členov  a 20 detí.

V súčasnom období organizácia zabezpečuje výkon rybárskeho práva na štyroch kaprových revíroch.

1.       Revír 2 – 4010 Štrkovisko Šaštín – Stráže tvorí sústava piatich jazier v Rekreačnej oblasti Gazárka.

2.      Revír 2 – 1370 Myjava č. 1 tvorí čiastkové povodie Myjavy od stavidla pri obci Kuklov po cestný most                                      Dojč - Šajdíkove Humence a kanál Myjavka. Lovný revír.

3.       Revír 2 – 1130 Jazero pri obci Lakšárska Nová Ves. Lovný revír.

4.       Revír 2 – 5280 Vodná nádrž Smolinské – chovný rybník.

5.       Revír  2 - 0650 Gazárka - chovné rybníky

   V MO SRZ Šaštín – Stráže je registrovaných priemerne 220 dospelých členov nielen z nášho mesta, ale i z bližšieho či vzdialenejšieho okolia, ďalej je to asi 50 detí. Na našich revíroch si počas roka zachytá viac ako  500 hostí zo Slovenska i Českej republiky. Organizáciu vedie 9 členný výbor. Pomocnými orgánmi sú revízna a disciplinárna komisia. O regulárnosť rybolovu sa stará 22 členov rybárskej stráže.  

   Zaujímavé je i zastúpenie jednotlivých druhov rýb v revíroch. Sú to: kapor, šťuka, zubáč, sumec, úhor, lieň, amur, tolstolobik,  ostriež, pleskáč, červenica, plotica, belica, jalec, pstruh. V minulom období naši rybári ale i hostia nachytali množstvo rýb, z ktorých vyberám aspoň zopár najväčších:

kapor 20 kg, šťuka 15 kg, sumec 61 kg a 229 cm, tolstolobik 50 kg.

   V súčasnosti je ťahákom pre rybárov – kaprárov  zarybňovanie kaprom o hmotnosti 10 a viac kilogramov. Rybári si na členskej schôdzi schválili pravidlo, že privlastniť si môžu len kapra od 40 do 70 cm. Kapor nad 70 cm sa po odfotení, prípadne nafilmovaní púšťa naspäť. Tak si môžu tieto veľké ryby chytiť i ďalší rybári a z tohto dôvodu sa stali naše jazerá obľúbeným rybárskym revírom  pre množstvo hostí. 

Za výbor  MO SRZ   Vás rybárskym pozdravom Petrov zdar zdraví  Mgr. Rudolf Ovečka, predseda MO SRZ.

TOPlist