Predaj hosťovacích povoleniek

Upozorňujeme hosťujúcich rybárov, že v Pohostinstve

U Templa sa povolenky a rybárske lístky z dôvodu čerpania dovolenky od 2. do 9.7.2018 nepredávajú.


Zakúpenie hosťovacej povolenky u členov výboru si prosím 
dohodnite vopred telefonicky, pokiaľ možno nie v nočných                                                     hodinách.                                                                                                            Výbor MO SRZ

Denné alebo týždenné povolenia na rybolov si môžete zakúpiť od

1. júna 2018 v:

1.     Rekreačnej oblasti Gazárka / kancelária správcu alebo recepcia chatovej osady/

tel. č. 0905 412 568

2.     Pohostinstve U Templa, Zápotočná ulica, p. Macenauer: tel. č. 0915 774 402

3.     P. Jána Cintulu - podpredsedu , tel. č. 0905 583 172

4.     Mgr. Jany Ovečkovej – tajomníčky, tel. č.  0905 480 671

V krajnom prípade u predsedu organizácie Mgr. Rudolfa Ovečku, tel. č. 0904 615 884

Povolenku je loviaci povinný vrátiť po ukončení jej platnosti Miestnej organizácii SRZ Šaštín – Stráže.

Loviaci je povinný mať pri love okrem povolenky i rybársky lístok, ktorý si môže zakúpiť na recepcii alebo na MsÚ.

Loviaci je povinný dodržiavať miestny rybársky poriadok, ktorý je umiestnený na recepcii ,  na nástenkách MO SRZ v Rekreačnej oblasti Gazárka i na webovej stránke MO SRZ  / www.srzmosastinstraze.wbl.sk / 


C E N  Y    H O S Ť O V A C Í C H   P O V O L E N I E K:

                Týždenná                 40,- €

                Denná                      10,- €

                Detská týždenná      12,- €

                Detská denná           4,- € 

TOPlist