Výbor

 

Výbor SRZ MO Šaštín Štráže

Funkcia                                     Meno a Priezvisko                          Kontakt

Predseda                                    Mgr. Rudolf Ovečka             0904 615 884

Podpredseda                               Ján Cintula                          0905 583 172

Rybársky hospodár                     Vladimír Podaný                  0907 507 728

Tajomníčka                                 Mgr. Jana Ovečková            0905 480 671

Pokladník ( bankové prevody )    Ján Mozolič                         0904 525 374

Veliteľ RS ( brigády )                 Anton Havlíček                    0944 326 144

Zástupca hospodára                    Michal Vrtal                        0915 233 073

Člen výboru (predaj hosťovačiek, brigády ) Ivo Macenauer     0915 774 402

Člen výboru pre prácu s deťmi    Dušan Schlosser                   0917 390 902

 

Kontrolná a revízna komisia

Ing. Ján Hromkovič

Ján Katerinec

JUDr. Martin Vrchovský

 

Disciplinárna komisia

Rudolf Podaný

Martin Orgoň

Zoltán Vrchovský

 

TOPlist