Výlov VN Smolinské 2015

Ďakujem všetkým rybárom i nerybárom, ktorí sa zúčastnili výlovu na VN Smolinské. Zvlášť ďakujem členom MO SRZ ktorí výlov pripravovali, strážili revír a uskutočnili samotný výlov 24.10. 2015. Na výlove bolo zlovených asi 25 000 ks kapra K2. Tieto ryby boli rozmiestnené do revírov Štrkovisko Gazárka Šaštín-Stráže, chovné rybníky, Lakšárske jazero a revír Myjava. Zvlášť ďakujem našim členom z obce Smolinské, najmä za to, že vydržali dokonca.

                                                                                             Petrov zdar. Rudo Ovečka – predseda.

 Príprava pred výlovom.

 

Deň po ...

Výlov 24.10. 2015

 

 

 

 

 

 

TOPlist