Predaj povoleniek 2019

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín – Stráže

Poplatky pre rok 2019

Miestne povolenie na rybolov pre:  dospelých                46,- € 

                                      držiteľov  preukazu ZŤP               30,- €      

                                      deti  do 15 r. / vrátane členskej známky/ 20,- €  

                                       deti do 6 rokov na bič                   0,-€                               

 

Zväzové povolenie pre:  dospelých                                40 ,- €  

                                         deti do 15 r.                             10,-  €

 

Držiteľ zväzového povolenia musí mať zakúpené i miestne povolenie.

 

Členská známka pre:   dospelých                                    23,- €  

                                       mládež  /študenti/                        17,- €                         

                                      deti bez rozdielu veku                  1,-€

 

Ďalšie poplatky na základe rozhodnutia členskej schôdze MO SRZ                             

1 neodpracovaná brigádnická hodina:                                4,- €

/povinnosť odpracovať 10 hodín/

Záloha štartovného na RP                                                   5 €

Poplatok za oneskorené odovzdanie úlovkového lístka     10,-

Nezabúdajte na zakúpenie rybárskeho lístka na MsÚ alebo OcÚ.

Poplatky:

 ročný lístok          7  €

 trojročný lístok    17  €

 týždenný lístok   1,50 €

 mesačný lístok    3 €

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Na MsÚ v Šaštíne – Stražoch rybárske lístky predáva Pavlína Sušilová


TOPlist