Predaj povoleniek 2017

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín – Stráže

Poplatky pre rok 2017

 

Miestne povolenie na rybolov pre: dospelých                   43,- €

                                                držiteľov preukazu ZŤP     30,- €

                                                deti do 15 r.                        18,- €Zväzové povolenie pre: dospelých    35 ,- €

                                        deti do 15 r. 10,- €

 

Novinka : Držiteľ zväzového povolenia musí mať zakúpené i miestne

povolenie.

 


Členská známka pre: dospelých            20,- €

                           mládež /študenti/        14,- €

 


Ďalšie poplatky na základe rozhodnutia členskej schôdze MO SRZ

1 neodpracovaná brigádnická hodina: 4 € ( povinnosť odpracovať 10 hodín )

 


Poplatok: pri prestupe, člena z inej organizácie do MO SRZ Šaštín-Stráže je 

100,- € Je potrebné mať potvrdený výstup v členskom preukaze, najmä, že člen

nemá záväzky voči svojej organizácii.

 


 Poplatok pri zakúpení povolenky členom z inej organizácie je 50,- €.

 

 Poplatok od novoprijatého člena  - zápisné 100,- €


 Záloha štartovného na RP 5 €


Nezabúdajte na zakúpenie rybárskeho lístka na MsÚ alebo OcÚ.

Doklady potrebné na kúpenie rybárskeho lístku:

 občiansky preukaz

 u detí do 15 rokov občiansky preukaz zákonného zástupcu

Poplatky:

 ročný lístok         6,50 €

 trojročný lístok   16,50 €

 týždenný lístok   1,50 €

 mesačný lístok    3 €

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Na MsÚ v Šaštíne – Stražoch rybárske lístky predáva Eva Nemcová

e-mail: nemcova@mestosastinstraze.sk

TOPlist