Plán práce na rok 2017

Január, február:          Predaj povoleniek na rybolov                         

                                       Príprava VČS

                                       Rezanie dier do ľadu

                                       Školenie nových členov


Marec:             Predaj povoleniek na rybolov

                          VČS

                           Starostlivosť o revír – brigádnická činnosť

                                                              -   stráženie revíru                         

                            Dokončenie zarybnenia revírov

                            Príprava rybárskych pretekov

                            Príprava hniezd na výter zubáča


Apríl:                Brigádnická činnosť

                           Stráženie revíru

                           Kontrolné odlovy v chovných rybníkoch

                           Príprava rybárskych pretekov


 Máj:                   Rybárske preteky

                            1.5. – pondelok  - RP deti

6.5.– sobota –  Hlavné rybárske preteky              

                                        8.5. – pondelok –  RP členovia výboru, komisií a RS

                             Zahájenie rybolovnej sezóny – 15.5. od 04.00 hod.


Jún, júl, august       Predaj hosťovacích povoleniek

                                 Starostlivosť o revír, stráženie

                                 Kontrolné odlovy na chovných rybníkoch


September:          Brigádnická činnosť, čistenie revíru

                              Príprava jesenného zarybnenia

                              Výlovy malých chovných rybníkov


Október:              Jesenné zarybňovanie

                              Stráženie revíru

                               Brigádnická činnosť

                               Výlov chovného rybníka za dvojkou     


November:             Jesenné zarybňovanie              

                                Stráženie revíru                          

                                 Brigádnická činnosť – podľa potreby

                                 Príprava členskej schôdze


December:             Starostlivosť o revír – rezanie dier do ľadu

                                Predaj povoleniek na rybolov

                                Členská schôdza – podľa potreby

 

Priebežne: Starostlivosť o dorast – práca ryb. krúžku

 

Všetky naplánované úlohy zabezpečia členovia výboru MO SRZ v úzkej súčinnosti s členskou základňou.

                                                                                                Predkladá: Výbor MO SRZ

 

  


 

TOPlist